sv en

Tips - Event

Absolut Alone Together - Poesi i Realtid

Alone Together – en robotskulptur gjuten i brons som fångar upp twittermeddelanden från stadens invånare och genererar poesi i realtid står nu i stora ankomsthallen på Stockholms Centralstation.

Bronsrobot.jpg

Intentionen är att uppmärksamma den offentliga konstens roll i det publika rummet samt lyfta frågan om hur den kan bli mer relevant för en modern publik. Bronsskulpturen är en gåva från Absolut till Jernhusen, som förvaltar Centralstationen.


– Absoluts långtgående engagemang inom konsten är i ständig utveckling och har resulterat i en mängd olika initiativ sedan 80-talet. I och med avtäckningen av AloneTogether vill vi lyfta frågan om hur den offentliga konsten kan bli mer relevant för enmodern publik för vilken digitala upplevelser, interaktion och jämställdhet är självklara inslag. Den traditionella offentliga konsten är ofta monumental och lite gubbig och det vill vi utmana, säger Yann Fränckel på Absolut.

Alone Together, som skulpturen heter, är en mekanisk robot som gjutits i brons och programmerats för att plocka upp flödet av twittermeddelanden från Stockholm. Genom att skapa digital poesi utifrån invånarnas vardagliga kommunikation länkar den samman den digitala och den fysiska världen.

– Stockholms Centralstation är en av landets mest dynamiska mötesplatser och en perfekt plats för offentlig konst där 250 000 människor varje dag kan ta del av verket. Vi vill att stationen ska bjuda på något oväntat, utöver normal resenärsservice. Alone Together är en skulptur som vi tror kommer bidra till en trevlig upplevelse på stationen, säger Yvonne Hendele, förvaltningschef på Jernhusen.Verket är skapat för Absolut av konstnären Tove Kjellmark och den digitala innovationsstudion Yours.

Om Tove Kjellmark

Tove Kjellmark är konstnär och utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.I hennes konstnärskap möts det organiska och det tekniska i ett tillstånd som hon kallar”Another Nature” – en natur som kompromisslöst flätar ihop det kroppsliga med det mekaniska. Genom att plocka isär naturen och sätta samman den igen med element avmörk humor och kontrollerat kaos utmanar hon betraktaren att ta ett kliv ur sina fredadezoner. Hennes verk har väckt internationell uppmärksamhet och visats på gallerier överhela världen. Bland hennes uppmärksammade verk finns "The Destruction of The Ego" som senast ställdes ut på Ars Electronica i Österrike och "Naked" som bland annat visats på IDFA i Amsterdam.

Om Yours

Yours är en digital innovationsstudio med bas i Stockholm som sedan 2010 har arbetat med att skapa prisvinnande digitala verk. Genom kreativa tekniska lösningar skapar Yours digitala upplevelser där publiken kan interagera med information och objekt.

Om Absolut

Absolut har sedan 1985 haft ett stor engagemang i konsten. Det klassiska samarbetetmed Andy Warhol markerade starten på vad som idag är en central del i varumärketsidentitet. Alone Together är, tillsammans med en rad andra lokala och globala konstinitiativ, en manifestation av Absoluts ständigt aktuella ambition att utmana människors föreställningar och tillsammans med konstnärer driva utvecklingen framåt.

Prenumerera på Absolut news!

Inspiration

Tips - Event

Absolut Alone Together - Poesi i Realtid

Läs mer

Porträtt - Event

Vänföretag till UNHCR

Pernod Ricard Sweden stödjer UNHCR i att möta den växande flyktingkrisen. Som vänföretag bistår vi med finansiella medel för att ge familjer på flykt tak över huvudet, varma kläder, vatten, mat och tillgång till sjukvård och skolmaterial.

Läs mer

Tips - Event

Psst Events

Läs mer

Tips - Event

Responsible Party främjar måttfullhet

Läs mer

Tips - Event

Cocktailkamp - Sveriges största bartendertävling

Cocktailkamp är Sveriges störta bartendertävling och som nu i år fyller tio år. Årets tävling på Café Opera blev som vanligt väldigt spännande.

Läs mer

Tips - Event

Prata Om Alkohol

Läs mer